Профільні Спеціалізовані Центри

Інноваційна за всіма характеристиками модель Рівненського міського Палацу дітей та молоді дала можливість логічно відокремити з існуючої інфраструктури, на базі структурних підрозділів, Профільні спеціалізовані центри із стратегічних напрямів позашкільної освіти, основним ресурсним забезпеченням яких є: кваліфіковане кадрове забезпечення, відповідну матеріальну базу, програмне забезпечення, які накопичувалися впродовж багатьох років діяльності структурних підрозділів ПДМ.

Головна мета діяльності центрів: накопичення та розповсюдження інформації щодо діяльності ПДМ з стратегічних напрямків позашкільної освіти в місті, країні тощо.

Профільні школи синтезують освітні послуги з допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти; клуби, секції, гуртки сприяють розвитку творчих інтересів, здоровому способу життя, організації вільного часу та дозвілля дітей та молоді. А, спираючись на широке коло громадськості та використовуючи власний потенціал як фактор дієвого впливу на дорослих через партнерство, волонтеріат, networkihg, заклад створив комунікативний контент та потужний eventing.

Центр гуманітарної освіти та соціальних ініціатив

ЦГО – конгломерат кількох структурних підрозділів, надає якісну  дошкільну освіту; позашкільну додаткову освіту із історії України,  освіти з основ журналістики, іноземної мови, громадянської освіти, теорії та практики лідерства, наукових пошуків та написання науково-дослідних робіт МАН з питань археології, етнології та фольклористики.

Екологічний центр – структурний підрозділ Рівненського міського ПДМ, основним напрямом діяльності якого є еколого-натуралістичний, що передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем. Екологічний центр здійснює навчання і виховання вихованців у позаурочний час. 

Етнокультурний центр

Етнокультурний центр створено з метою: виховання повноцінної творчої особистості на основі вивчення історико — культурної спадщини свого краю, українського народу та надбань світової культури; збереження, відродження та популяризації етнокультурної спадщини Рівненського Полісся; координації зусиль організацій, установ, творчих спілок та об’єднань міста й області з дослідження традиційної народної культури краю.

Театр-студія

До профільного центру Театр-студія входить: театр-студія «Маленький принц»,  молодіжний театр «Від ліхтаря», театральна лабораторія «ВідСутність»